Catechisatie

Mededeling 25-10:

Beste catechisanten en gemeenteleden,

Eind vorige week ben ik in nauw contact geweest met meerdere personen die op dit moment corona hebben. Het dringend advies van de GGD is om op de vijfde dag na dit contact te testen en in ieder geval tot die tijd in quarantaine te gaan. Het voorgaande betekent dat ik deze week geen catechisatie kan geven. Hopelijk is de quarantaine woensdag voorbij. We geloven en belijden dat ook deze zaken rondom ziekte en gezondheid in Gods hand liggen. Mag ik jullie als catechisanten vragen om enige tijd vrij te maken voor dingen van Gods koninkrijk? Ga op de tijd die je normaal naar catechisatie zou gaan, maar een stukje lezen uit de Bijbel en pak daarna maar een goed boek. Daar krijg je geen spijt van. Je kunt ook de les van de vorige keer uit je catechisatieboekje nog een keer doorlezen. De Heere wil middelen zegenen en het ernstige ongeluk van vorige week maakt ons duidelijk hoe broos ons leven is en dat het ook zo voorbij kan zijn. Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is (Jes. 55:6).  

Met een hartelijke groet,

Ds. R.W. Mulder

 

In de gemeente mag naast de verkondiging van Gods Woord op verschillende andere momenten in de week onderwijs gegeven worden. De catechisaties vinden plaats op maandag- en dinsdagavond. In het woord catechisatie zit het  woord ‘echo’. Het is de bedoeling, dat Gods Woord door de werking van de Heilige Geest weerklank (=echo) zal vinden in de harten van onze jeugd. De Heere vraagt van ons, dat we de door Hem gegeven middelen getrouw gebruiken en daarom roepen we jullie op om trouw te komen en te leren (of te maken) wat wordt opgedragen. Ook wijzen we onze ouders op de verantwoordelijkheid die ze hebben uitgesproken bij hun doopbelofte.

De catechisaties beginnen D.V. op 24 of 25 september. In de weken van de normale schoolvakantie en in de weken van Bid- en Dankdag wordt er geen catechisatie gegeven.