Corona

Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de maatregelen zoals vermeld in de brief (zie deze pagina), dan worden deze zo snel mogelijk op deze website gezet. Houdt daarom deze pagina goed in de gaten voor eventuele wijzigingen.

iconfinder_pin_299069.png - De liturgie van de diensten en vragen/punten om thuis de preek te bespreken is te vinden op de volgende pagina: Liturgie

iconfinder_pin_299069.png - De uitzendingen van de diensten zijn te vinden op de volgende pagina: Uitzendingen

 

03-11-2020 17:15 - Dankdagdiensten:

Op verzoek van de kerkenraad zullen er zoveel mogelijk gezinnen worden uitgenodigd welke kinderen op de basisschool hebben. We zullen dit zo goed mogelijk verdelen over de beide diensten.
De normale groepsindeling vervalt dus voor deze dankdagdiensten geheel.

Als u dus geen uitnodiging per mail ontvangt dan wordt u niet verwacht.

Mede namens de kerkenraad,

de Kerkvoogdij

 

17-10-2020 18:15 - Afschaling aantallen

Door het verder stijgen van het aantal besmettingen met het coronavirus, hebben wij na intern overleg besloten om het aantal kerkgangers nog verder terug te brengen. We zien het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die besmettingen voorkomen. Dit houdt in dat het 3 groepen systeem wordt aangepast naar een systeem waarin het aantal bezoekers flexibel af te schalen is, maar ook wanneer dit verantwoord is weer op te schalen.

Per mail of per telefoon zullen de gemeenteleden weer worden geïnformeerd wie en wanneer men de diensten kan bijwonen.

Verder willen wij u er op wijzen dat door de huidige noodzakelijke ventilatie in de kerk, de temperatuur lager is dan normaal. De verwarmingsinstallatie is wel aan, maar er gaat veel warmte verloren door dit ventileren. Houd er dan ook rekening mee dat u zich warm aankleedt.

De Kerkvoogdij

 

10-10-2020 12:45 - Mededeling betreffende kerkdiensten zondag 11 oktober

Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen hebben de colleges van kerkenraad en kerkvoogdij besloten om bij het uitnodigen van kerkgangers tijdelijk terug te gaan naar het eerder gebruikte drie groepensysteem. Het is voorlopig niet mogelijk om uw plaats in geval van afwezigheid aan gemeenteleden uit een andere groep beschikbaar te stellen. Alleen gemeenteleden uit de genodigde groep mogen komen. U wordt geïnformeerd over uw groep (per e-mail of telefoon) en wanneer uw groep aan de beurt is. 
 
De indeling in twee groepen, waarbij met gebruikmaking van het koor (bijna) elk gemeentelid één keer per zondag een kerkdienst kan bijwonen, moet helaas voorlopig worden ‘geparkeerd’.
Zo gauw als dit verantwoord wordt geacht, zal hiernaar worden teruggekeerd en wordt u hierover geïnformeerd.

A.s. zondag is het mogelijk dat u toch op een andere plaats zit, dus bij binnenkomst altijd informeren bij de kerkvoogden waar u kunt gaan zitten. Het kan zijn dat een beperkt deel van de genodigden plaats moet nemen in het koor. Dit om een nog betere spreiding in het kerkgebouw te realiseren. 

Wij adviseren u om elke week de website te raadplegen om geïnformeerd te worden over eventuele veranderingen.

Verder vragen wij u dringend om de volgende zaken stipt op te volgen:

 1. Behoort u tot de risicogroep (zie RIVM) blijf dan thuis.
 2. Zijn er in uw huishouding personen met ziekte verschijnselen blijf dan allemaal thuis.
 3. Bij binnenkomst in de kerk verzoeken wij u dringend om uw handen te ontsmetten met de daarvoor aanwezige middelen.
 4. Houd ook afstand tot elkaar bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.
 5. Ga direct naar huis na het verlaten van de kerk.
 6. Beperk het toiletbezoek tot het minimum en was uw handen daarna grondig.

Welke groepen kunnen a.s. zondag komen:

Zondagmorgen 11 oktober GROEP 1
Zondagavond 11 oktober GROEP 2

Voor de komende zendingsdienst van DV donderdag 15 oktober kunnen gemeenteleden zich aanmelden per mail (voorkeur) of per telefoon (0348-506455 fam. Van Dijke).

Dit aanmelden geldt ook voor de weekdienst (GBS) van DV 20 oktober.

Giften voor beide doelen kunt u altijd overmaken naar de bankrekening van de diaconie of van de betreffende organisatie zelf.

 

07-10-2020 18:15 - Berichtgeving n.a.v. nieuwe adviezen vanuit de overheid

De kerkvoogdij zal D.V. voor zondag 11 oktober, in overleg met de kerkenraad, bepalen hoe er invulling zal worden gegeven aan de nieuwe adviezen van de overheid ten aanzien van het verantwoord aantal kerkgangers dat tijdens de diensten aanwezig kan zijn. Hierdoor is de groepsindeling die afgelopen zondag 4 oktober is ingegaan, tot nader bericht NIET MEER VAN TOEPASSING.

Blijf deze website volgen voor eventuele nadere berichtgeving.

De kerkvoogdij

 

02-10-2020 19:45 - Nieuwe indeling

Degene die naar de kerk mogen komen krijgen hierover voor zondag bericht.

De kerkvoogdij

 

11-04-2020 17:45 - Zondagsschool uitzending

Op zondag 12 april, 1e Paasdag, zal er 's ochtends geen uitzending van de zondagsschool zijn.

 

09-04-2020 21:15 - Beelduitzendingen

Om de uitzendingen vanuit de kerk toegankelijker te maken hebben wij op de hoofdpagina van de website een directe link naar de uitzendingen geplaatst. Hier kunt u direct de uitzendingen openen. De liturgie is nog steeds te vinden op dezelfde pagina zoals bovenaan deze pagina vermeldt.

 

06-04-2020 12:00 - Beelduitzendingen zondag 5 april

Afgelopen zondag zijn er voor het eerst kerkdiensten middels een beeldverbinding uitgezonden/te beluisteren geweest. Dit was voor onze gemeente nieuw en daarom willen wij u in de gelegenheid stellen om een reactie te geven op deze manier van het volgen van de kerkdiensten. We hebben geprobeerd op een zo verantwoord mogelijke manier gebruik te maken van bestaande mogelijkheden binnen de korte tijd die er was om dit te organiseren. Deze week zal bekeken worden of er nog verbeteringen mogelijk zijn.

Aan het eind van de morgendienst viel de internetverbinding voor enkele seconden uit, maar startte direct daarna weer op. Dit lag geheel buiten onze invloed, maar u heeft er ook minimaal last van gehad.

Mocht u een reactie willen geven op deze eerste beelduitzendingen dan kunt u een mail sturen naar: pres.kerkvoogd@hhg-montfoort.nl

Waar nodig en mogelijk zullen wij proberen iets met uw opmerkingen te doen.

De kerkvoogdij

 

04-04-2020 16:45 - Beeldverbinding

Zoals gisteren vermeld werd er hard gewerkt aan een beeldverbinding vanuit de kerk. Deze is inmiddels gerealiseerd in samenwerking met de HG. Hieronder kunt u de links voor beide diensten vinden. U kunt op deze links klikken en dan wordt u normaal gesproken automatisch doorgestuurd naar de betreffende pagina.

De liturgie zal tijdens de diensten zichtbaar zijn en deze is ook te vinden op de Liturgie pagina zoals bovenaan deze pagina vermeldt. U kunt vanaf ongeveer 11:30 en 18:15 de betreffende link openen.

Let op:

Bij het openen van de link zult u suggesties krijgen voor andere YouTube filmpjes aan de rechterkant. Deze kunt u uit beeld halen door de uitzending op groot beeld te zetten rechts onderin het scherm (zie onderstaand voorbeeld):

image-20200404203047-1.png

Deze suggesties worden weer zichtbaar als de kerkdienst is afgelopen. Volg de instructie aan het einde van de kerkdienst om YouTube af te sluiten.

 

03-04-2020 10:45 - Verdere beperking aantal bezoekers en beeldverbinding

Geachte gemeente,

Gezien het dringende verzoek vanuit de overheid is door kerkenraad en kerkvoogdij besloten om voorlopig in een zeer kleine samenstelling bijeen te komen tijdens de zondagse erediensten. Het getal van dertig aanwezigen wordt dus niet meer als uitgangspunt genomen. Voor trouw- en rouwdiensten blijft het wel mogelijk om met maximaal dertig personen bijeen te komen.

Er wordt hard gewerkt aan een beeld verbinding van uit de kerk zodat u thuis ook kunt mee kijken.

Het is dan mogelijk om via een beeldverbinding de diensten te volgen. U wordt via deze website uiterlijk zaterdag hierover nader geïnformeerd.

De kerkenraad en kerkvoogdij

 

27-03-2020 21:45 - Mededelingen

Bericht van kerkenraad en kerkvoogdij

Door het opnieuw aanpassen van de regels en verordeningen uit de overheid inzake het coronavirus, mogen er vanaf woensdag 25 maart niet meer dan 30 personen gelijktijdig aanwezig zijn bij kerkdiensten. Dit houdt in dat de kerkvoogdij slechts enkele gemeenteleden kan uitnodigen per dienst. Bij deze 30 personen zijn inbegrepen de dominee, 1 ouderling, 1 diaken, 1 koster, 1 organist en 1 kerkvoogd.

De kerkvoogdij gaat gemeenteleden persoonlijk uitnodigen (telefonisch). Wilt u toch niet komen, geef dit dan direct door aan de kerkvoogd die u belt. Het is uw eigen keuze om niet te komen. Als u niet wilt komen kunnen er anderen uitgenodigd worden.

In deze situatie is het dus niet mogelijk om zonder uitnodiging te komen.

De kerkvoogdij zal proberen rekening te houden met personen die door deze nieuwe situatie weinig mogelijkheden hebben om het huis uit te gaan. Om ook het zingen in de kerk zo goed mogelijk te laten klinken zal de samenstelling van de aanwezigen van belang zijn.

Mocht u vragen hebben of heeft u een bijzondere reden waarom u het fijn zou vinden om een bepaalde zondag naar de kerk te kunnen gaan, laat dit dan op tijd weten aan de kerkenraad of kerkvoogdij, dan kan daar rekening mee gehouden worden.

Beeld verbinding vanuit de kerk tijdens de kerkdiensten

Daar het de verwachting is dat we langere tijd op deze beperkte manier kerkdiensten mogen beleggen, is de kerkvoogdij bezig om te kijken hoe het mogelijk is om de kerkdiensten via een beeld verbinding te kunnen volgen. Dit zal dan alleen mogelijk zijn als u beschikt over een apparaat waarop beeld getoond kan worden, dit is dus NIET mogelijk middels de huidige kerktelefoonkastjes. Wij denken dat het vooral voor de kinderen een positief effect zal hebben om beter te kunnen luisteren en wij verwachten dat het ook zal bijdragen aan de beleving van de kerkdienst en het gemeente zijn.

Ook voor eventuele trouwdiensten en andere speciale diensten maakt een beeld verbinding het mogelijk dat meerdere mensen (op afstand) de dienst met meer beleving kunnen volgen.

Als de beeld verbinding mogelijk is zal dat door een mededeling via de website etc. worden aangegeven. Dus kijk regelmatig op de website van de HHG te Montfoort.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen die u wilt delen met de dominee, de kerkenraad of de kerkvoogdij, neem dan gerust contact op.

Wij hopen u middels dit bericht weer zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd.

Namens de kerkvoogdij en de kerkenraad van de Hersteld Hervormde gemeente te Montfoort wensen we u Gods zegen toe in deze bijzonder zorgvolle tijd

-----------------------------------------------------------------------------------

Liturgie zondag 29 maart

De liturgie van de erediensten van D.V. zondag 29 maart is te vinden op de pagina Liturgie.

-----------------------------------------------------------------------------------

Kerkomroep

Zoals sommigen afgelopen zondag gemerkt hebben ging het luisteren via kerkomroep.nl niet zonder problemen. Bij kerkomroep zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd om de drukte beter te kunnen verwerken en dit zou aanstaande zondag beter moeten werken. Om de systemen van kerkomroep minder te belasten adviseren zij om de app Kerkomroep te gebruiken. Deze app maakt op een andere manier verbinding met de systemen van kerkomroep wat resulteert in minder belasting van de systemen bij kerkomroep.

Wij raden aan om deze (gratis) app te gebruiken indien mogelijk. U kunt de app vinden in de Apple Store of de Google Play Store (Android) onder de naam Kerkomroep of u kunt gebruik maken van een van de onderstaande links:

    image.png 

   

21-03-2020 18:30 - Aanvulling op mededelingen


Liturgie zondag 22 maart

De liturgie van de erediensten van D.V. zondag 22 maart is te vinden op de pagina Liturgie.

Kerkomroep

Vorige week berichtten wij dat luisteren naar kerkomroep.nl via de browser Google Chrome niet mogelijk was. Dit probleem is inmiddels opgelost en normaal gesproken zou het luisteren via Google Chrome weer moeten werken.

Basisschool Het Kompas

De basisschool Het Kompas gebruikt sinds enkele dagen onze kerktelefoon om doordeweeks een dagopening te kunnen verzorgen voor de kinderen. Deze dagopeningen zullen tijdelijk zichtbaar zijn via de kerktelefoon en via kerkomroep.nl. Binnen één á twee dagen zullen deze dagopeningen verplaatst worden naar de pagina School waar deze terug te luisteren zijn.

 

21-03-2020 10:15 - Div. mededelingen

Bezoekers kerkdiensten

I.v.m. Het coronavirus is het aantal toegestane bezoekers van de kerkdiensten op zondag beperkt. Om alle gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om regelmatig een kerkdienst te bezoeken, maar te voorkomen dat er teveel komen, heeft de kerkvoogdij in overleg met de kerkenraad besloten om steeds een groep gemeenteleden per telefoon uit te nodigen. U kunt dan gelijk aangeven of u wilt komen en met hoeveel personen. Op deze wijze kunnen we zo optimaal mogelijk het gewenste aantal bezoekers bepalen.
Bent u dus NIET gebeld, dan verzoeken wij u om NIET te komen. Van de kerkenraad zullen er per dienst steeds 2 ouderlingen en 2 diakenen aanwezig zijn. Ook de kerkvoogdij hoopt steeds met 2 personen er te zijn.
Ouderen boven de 70 jaar worden niet uitgenodigd daar zij tot de groep personen behoren met een verhoogd risico bij een besmetting.
Ook als u verkouden bent of andere verschijnselen als hoesten etc. verzoeken wij u om NIET te komen.

Zondagsschool

Op zondagmorgen zal de leiding van de zondagsschool vanaf 09.30 uur een uitzending verzorgen via de kerktelefoon en via kerkomroep.nl. Dit als vervanging van de normale zondagsschool bijeenkomsten.

Maatregelen ter voorkoming van eenzaamheid bij alleenstaanden en ouderen

Daar de overheid het bezoeken van ouderen etc. af raad, zal deze groep mensen vereenzamen. Het kan daarom fijn zijn als deze groep regelmatig gebeld kan worden door familie en anderen. Als ouderen en eenzamen het fijn vinden als zij regelmatig gebeld worden laten zij dit dan ook kenbaar maken bij kerkenraad of kerkvoogdij. Zij zullen dan proberen een belpool op te zetten van personen die dit ook gezellig vinden om te doen. Uiteraard is het ook altijd goed om op eigen initiatief mensen te bellen voor een praatje. Laten we elkaar niet vergeten, en misschien kunnen we zo ook mensen helpen met andere zaken zoals boodschappen doen etc.

Collecten

Nu er tijdens de kerkdiensten niet gecollecteerd wordt komt er geen geld binnen bij de diaconie en de kerkvoogdij. Maar de kosten gaan wel door. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om wekelijks of maandelijks via de bank een betaling te doen om zo de gederfde inkomsten te compenseren. Het banknummer van de diaconie is NL44RABO0336339003, het banknummer van de kerkvoogdij is NL14RABO0336338864, beide t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente te Montfoort. Graag vermelden als 'gift voor collecte'.

 

16-03-2020 20:00 - Bibliotheek Rehoboth

De bibliotheek in Rehoboth is vanaf heden tot nader bericht gesloten.

 

14-03-2020 23:15 - Kerkomroep

In de vorige berichten zijn wij vergeten te vermelden dat het luisteren via kerkomroep in de browser Google Chrome mogelijk niet werkt. Dit is bekend bij kerkomroep.nl en er wordt hard gewerkt aan een oplossing. U kunt als alternatief gebruiken maken van de browsers Microsoft Edge, Firefox, Opera of als laatste (niet aanbevolen) optie Internet Explorer.

Browser logos.png

 

14-03-2020 20:15 - Liturgie zondag 15 maart

De liturgie van de erediensten van D.V. zondag 15 maart zijn te vinden op de pagina Liturgie.

 

14-03-2020 18:15 - Aanvullende informatie i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus:

Datum 14 maart 2020

Betreft : Aanvullende informatie i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus

Geachte heer/mevrouw/familie,

In aanvulling op onze eerder verstuurde brief willen wij u nader berichten. In eerste instantie waren wij van mening dat verdeeld over diverse locaties de diensten nog wel doorgang zouden kunnen vinden. Naar aanleiding van dat besluit is er ook overleg geweest met de burgerlijke overheid van de gemeente Montfoort. In het bijzonder met de burgemeester, zij heeft met ons meegedacht, en zich daarin laten bijgestaan door deskundigen. Zij heeft ons dringend geadviseerd de diensten niet op die wijze doorgang te laten vinden. Als kerk hebben we de plicht, op grond van Gods Woord en onze belijdenis, om ons te richten naar wat de overheid ons voorhoudt nu het corona-virus om zich heen grijpt. De maatregelen worden uitsluitend genomen met het oog op de volksgezondheid. Er blijft ruimte voor het houden van bijeenkomsten, dus ook voor onze kerkdiensten die plaats zullen vinden op de zondagen D.V. 15 maart t/m 1 april.

De kerkvoogdij en kerkenraad hebben mede na het overleg met de burgerlijke overheid, voor de periode tot 1 april 2020 D.V. besloten om de diensten op de diverse locaties ook te laten vervallen, aanvullend hebben zij besloten tot de volgende maatregelen:

 • De zondagse diensten worden gehouden op de gebruikelijke tijden. Waarbij er per dienst ongeveer 50-70 mensen uitgenodigd zullen worden, zodat de dominee niet in een lege kerk hoeft te preken. De mensen zullen verspreid door de kerk zitten.

  • Voor aanstaande zondag 15 maart zal dat concreet zijn dat de kerkenraadsleden, kerkvoogdij en notabelen met hun gezinnen in de kerk zijn. Voor de komende tijd zullen we een verdeling maken, zodat ook anderen in de gelegenheid zijn om de diensten te bezoeken.

  • De verdeling zal gemaakt worden door de kerkvoogdij en via website, mail of telefonisch gecommuniceerd worden.

 • We roepen de gemeente op zoveel mogelijk thuis mee te luisteren met de kerktelefoon of via kerkomroep (www.kerkomroep.nl), zie hiervoor de instructie op de website. We willen onze (doop)leden oproepen om te luisteren naar de kerkdienst van onze eigen gemeente, om zo het gemeentezijn te beleven en verenigd te zijn rond het openbare gebed.

 • Mocht u niet in bezit zijn van apparatuur om de diensten te beluisteren, laat het ons dan weten. Wij beschikken nog over diverse kerktelefoons die we voor dat doel kunnen inzetten

 • Mochten er storingen zijn tijdens het meeluisteren i.v.m. grote drukte op het netwerk, dan roepen we u op om hierover niet te bellen of te mailen.

 • Ouderen behoren tot de risicogroep, alsmede mensen met gezondheidsklachten omtrent hart, longen en luchtwegen. Zij worden gevraagd geen kerkdiensten bij te wonen. Dit geldt ook voor mensen die verkouden zijn en hoesten, vanwege het risico op verspreiding van het virus.

 • Alle andere activiteiten, zoals kinderoppas, catechisaties, verenigingen zijn tot nadere berichtgeving vervallen, uitgezonderd de belijdeniscatechisatie.

 • Als u geen mail heeft ontvangen, wordt u opgeroepen om uw mailadres door te geven via het mailadres ledenadministratie@hhg-montfoort.nl

We vragen u allen de komende tijd, de mail en de website van onze gemeente regelmatig te volgen. De meeste info willen we de komende tijd op die wijze met u delen. Er zijn ook verschillende app groepen, ook daar zullen we gebruik van maken.

Voor eventuele vragen kunt bellen met de kerkvoogden,

Wij hopen u middels deze brief weer zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd.

Namens de kerkvoogdij en de kerkenraad van de Hersteld Hervormde gemeente te Montfoort

 

13-03-2020 14:30 - Verstuurde brief aan de gemeenteleden:

Datum 12 maart 2020

Betreft : Informatie i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus

Geachte heer/mevrouw/familie,

Middels deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken rondom  het coronavirus en wat dit betekent voor onze plaatselijke kerkelijke gemeente, en in het bijzonder voor onze zondagse erediensten. Op donderdag 12 maart heeft de Nederlandse regering de volgende maatregelen bekend gemaakt. De onderstaande maatregelen zijn geen wet, maar een ieder wordt wel verzocht om binnen zijn mogelijkheden daar gevolg aan te geven.

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Op grond van het bovenstaande hebben wij ons als kerkvoogdij en kerkenraad moeten beraden op de mogelijkheden om de zondagse erediensten doorgang te laten vinden.

Volgens de richtlijn wordt er geadviseerd om met niet meer dan circa 100 personen in één ruimte  aanwezig te zijn. Wij zijn tot de volgende oplossing gekomen om de diensten op zondag toch doorgang te laten vinden. We willen de diensten gaan houden in de verschillende ruimten die door middel van apparatuur met elkaar worden verbonden.

 1. De kerk
 2. Het koor
 3. Conventus
 4. Rehoboth

In de kerk zal er slechts van een honderdtal zitplaatsen gebruik gemaakt worden. De rijen die niet beschikbaar zijn worden voorzien van een rood kruis op de eerste zitplaats van de betreffende rij. In de andere ruimten/gebouwen zullen wij de zitplaatsen op zodanige wijze opstellen dat er een bepaalde onderlinge afstand gewaarborgd is.

Het heeft de voorkeur dat degenen die gebruik maken van de ringleiding gebruik maken van de zitplaatsen in de kerk dat is namelijk de enige plaatst waar we deze voorziening kunnen aanbieden. Ook voor de rolstoelgebruikers/ en andere gereserveerde plaatsen zijn de plaatsen in de kerk beschikbaar.

Een ieder wordt verzocht de aanwijzingen van de kosters op te volgen, zodat de diensten ordelijk en in alle rust kunnen verlopen.

Met betrekking tot het heilig avondmaal heeft de kerkenraad besloten om gezien de andere invulling van de erediensten dit in de maand maart niet door te laten gaan.

We hopen en bidden dat met deze maatregelen de erediensten voortgang mogen hebben, en dat de Heere hier Zijn zegen op wil geven.

Wij hopen u middels deze brief zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd.

Voor eventuele vragen kunt bellen met de kerkvoogden,

Namens de kerkvoogdij en de kerkenraad van de Hersteld Hervormde gemeente te Montfoort