Kerkvoogdij

 • Kerkvoogden:
  • Dhr. A. Belo (president)
  • Dhr. C.I. van Dijke (secretaris)
  • Dhr. T. de Bruijn (penningmeester)
 • Notabelen:
  • Dhr. P.J.L. van Schaik (voorzitter)
  • Dhr. W.T. van Vulpen (secretaris)
  • Dhr. H.P. de Gier
  • Dhr. J. Langerak
  • Dhr. H. Tukker