Ouderenmiddagen

De ouderen van onze gemeente worden vijf maal per jaar hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze zo geheten “ouderenmiddagen”.

Ze vinden Deo Volente plaats in Conventus – Peperstraat 19 te Montfoort - op de laatste donderdagmiddagen van de maanden oktober, november, januari, februari en maart. Voor de maand oktober is dat dondermiddag de 22e.

Deze worden gehouden van 14.30 uur tot 16.30 / 16.45 uur. Inloop 14.00 uur.

Bij de eerste en voorlaatste ouderenmiddag zal er aansluitend door de jongeren van de gemeente een broodmaaltijd worden verzorgd. Het einde is dan ongeveer tussen 19.00 en 19.30.

Op deze middagen wordt een meditatie gehouden uit een gedeelte van Gods Woord om te horen wat de Heere God ook tijdens dit samenzijn tot ons te zeggen heeft.   

Daarna wordt een afwisselend programma aangeboden. De ene keer is er een spreker, de andere keer iemand met een dia-voorstelling over de natuur / Gods schepping of een presentatie vanuit een (meestal een bekende) Stichting, Vereniging etc..

Hieronder vindt u het programma voor het seizoen 2020/2021.

2020

 • 22 oktober, wordt verzorgd door de heer G. van Middelkoop te Woerden.
  Hij zal een presentatie verzorgen van de Bunyanreis die sommige gemeenteleden met hem hebben gemaakt in juni 2018.
  Aansluitend zal er door de jongeren van de gemeente een broodmaaltijd worden verzorgd.        
 • 26 november, wordt verzorgd door de heer Arjan Goedhart.
  Hij zal ons aan de hand van een presentatie laten zien wat het werk is van MAF, Mission Aviation Fellowship.
  MAF is een familie van organisaties geleid door mensen in landen over de wereld die een soortgelijke visie hebben om de “liefde van Christus” naar de meest afgelegen plaatsen op de aarde te brengen. Dit doen zij door te voorzien in geestelijke en fysieke behoeften in 37 verschillende landen. Daartoe hebben zij een vloot van 135 vliegtuigen om 1500 non-profit, kerken en humanitaire organisaties te bedienen.                                                 

2021

 • 28 januari, wordt verzorgd door mevrouw Rijken-Ubak.
  Zij zal een lezing en diapresentatie houden over Guido de Brès (1522-1567).
  Hij was een Waalse protestantse theoloog en opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
 • 25 februari, wordt verzorgd door mevrouw M. de Jong-Mijnders van Stichting de Lichtkring.
  Deze Stichting wil vanuit de Bijbelse opdracht in Mattheüs 28:19, een bijdrage leveren aan de verspreiding van Gods Woord over de hele wereld, in het bijzonder op plaatsen waar het Licht van het Evangelie nog nooit eerder geschenen heeft.
  Zij zal ons het een en ander vertellen en laten zien van de Wai Wai Indianen in het Amazone gebied en Suriname. 
  Aansluitend zal er door de jongeren van de gemeente een broodmaaltijd worden verzorgd.
 • 25 maart wordt verzorgd door de heer M. van Ruitenbeek.
  Met als onderwerp – De Reis door Europa – neemt hij ons mee aan de hand van dia’s door de natuur en cultuur van Europa.