Catechisatie jongeren 12-14 jaar

Deze catechisatie wordt gegeven op maandagavond om 18.15 uur (die wonen binnen Montfoort) en op dinsdagavond 19.00 uur (die wonen buiten Montfoort).

Bij deze catechisaties wordt de Heidelbergse Catechismus behandeld en daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode LEER mij.

Huiswerk voor de volgende keer:

Leren:

LWO/Basis/kader: Matth. 25 vers 32 (blz. 83)

GT/H/V: HC 52 (zie pag. 83)

Maken:

LWO/Basis/kader: weetvragen (blz. 82)

GT/H/V: -